Contec BV werkt slechts in uitzonderlijke situaties samen met rekruteringspartners. Daarom accepteren wij geen ongevraagde voorstellingen door rekruteringskantoren op de vacatures gepubliceerd op onze website en andere kanalen. Zonder voorafgaandelijk getekende en geldige samenwerkingsovereenkomst voor de betreffende functie, is Contec niet gebonden tot aanwerving onder enige voorwaarden en kan er ook nooit aanspraak worden gemaakt op enige vergoeding. Voorstellingsmails met cv's, anonieme profielen of andere kandidaatgegevens die ongevraagd via onze website, algemene mailbox, persoonlijke mailboxen van Contec medewerkers, of via andere kanalen worden doorgestuurd, worden beschouwd als verzonden zonder toestemming van Contec.

 

Pour les collaborations, veuillez contacter le département des ressources humaines à l'avance à l'adresse suivante : recruitment@contec-ias.com