Autonomiczne roboty mobilne (AMR) mogą przenieść Twój zakład produkcyjny na wyższy poziom automatyzacji. Dzięki temu, że współpracują i są autonomiczne, można je łatwo zintegrować z istniejącą infrastrukturą zakładu. Aby dopełnić obrazu pełnej automatyzacji hali produkcyjnej dla naszych klientów, możemy dostarczyć gotowe rozwiązania w zakresie wyposażenia oraz dostarczania i usuwania materiału. Dla zapewnienia naszym klientowi wysokiej jakości rozwiązanie AMR, firma Contec nawiązała współpracę z firmą MIR (Mobile Industrial Robots), wiodącym producentem robotów AMR. Jesteśmy w stanie w pełni zintegrować robota MIR ze środowiskiem produkcyjnym, co obejmuje:
 • Zwiększanie bezpieczeństwa systemu, gdy jest to wymagane dla aplikacji klienta;
 • Dostawa i instalacja standardowych modułów górnych (ROEQ);
 • Projektowanie, dostawa i montaż modułów górnych dostosowanych do potrzeb klienta;
 • Współpraca z systemem przeciwpożarowym;
 • Sterowanie drzwiami automatycznymi;
 • W razie potrzeby komunikacja z systemem dźwigowym;
 • Sterowanie światłami ostrzegawczymi w krytycznych miejscach;
 • Komunikacja z liniami produkcyjnymi w zakresie materiałów lub transakcji materiałowych;
 • Adaptacja do obecności istniejących pojazdów AGV.
Korzyści płynące z zastosowania systemów AMR można w pełni wykorzystać tylko wtedy, gdy zostaną one prawidłowo zintegrowane z procesem pracy w zakładzie. Można to osiągnąć poprzez wykorzystanie istniejącego systemu MES lub naszego systemu CPMS, który jest w stanie dostosować się do istniejącego pakietu oprogramowania już obecnego na hali produkcyjnej i wysłać żądane polecenia do rozwiązania AMR. Nasz system CMPS jest zbudowany na bazie rozwiązania MIR i zajmuje się interakcją pakietów oprogramowania produkcyjnego (ERP, WMS, MES, ... ) z niezbędnymi danymi. W zależności od pożądanego rozwiązania w naszym systemie CPMS można uwzględnić dodatkowe zadania/listy kontrolne dla operatorów. Przykłady zadań, które mogą być obsługiwane przez CPMS:
 • Zamówienie materiału do systemu WMS;
 • Zadania operatora w centrum przygotowawczym, które muszą zostać wykonane, zanim towary zostaną przekazane do właściwego miejsca przez MIR;
 • Śledzenie materiałów;
 • Zapotrzebowanie na materiały z linii produkcyjnych;
 • Koordynacja systemów AMR i AGV.