Wsparcie na drodze do cyfryzacji fabryki

W czasach ciągłych zmian, ważne jest stworzenie dobrej platformy produkcyjnej (warstwa MES-MOM), aby móc szybko reagować na zmiany rynkowe. Contec wykonuje a także nadzoruje wszystkie etapy pracy razem z klientem. Taki proces wymaga specyficznego i pragmatycznego podejścia. Ostatecznym celem jest integracja hali produkcyjnej i procesów w taki sposób, aby uzyskać integralną fabrykę zgodną z ideą przemysłu 4.0. W ten sposób można zapewnić maksymalny zwrot z inwestycji i osiągnąć zakładaną wydajność. Wspieramy klientów w ich strategicznych wyborach technologicznych i integracji, w celu optymalnego wykorzystania zasobów produkcyjnych.

Konsultacje i doradztwo

Droga do w pełni zdigitalizowanego zakładu rozpoczyna się od stworzenia koncepcji a kończy na poprawnej integracji pionowej różnych faz produkcyjnych zakładu. Jako niezależny integrator, Contec może wesprzeć Cię na każdym etapie tego typu projektów, począwszy od studium wykonalności do wdrożenia rozwiązania w Twoim zakładzie produkcyjnym.

Zaawansowana produkcja

Pomagamy przenieść operacje produkcyjne na wyższy poziom, integrując różne działania, w tym szybkie przezbrojenia z zaawansowanym zarządzaniem recepturami, optymalizację integracji za pomocą AGV, cobotów i robotów oraz integrację systemów wizyjnych. Zapewniamy bezproblemową integrację określonych urządzeń za pomocą protokołów przemysłowych, zwiększając produktywność i wydajność.

Zrównoważona fabryka

Jesteśmy zaangażowani w pomoc w osiągnięciu zrównoważonej produkcji poprzez pełną digitalizację wymagań produkcyjnych. Nasz system stanowi podstawę do optymalizacji i analizy Twoich zrównoważonych potrzeb, w tym zużycia energii elektrycznej i pary, optymalizacji harmonogramów i przejścia do fabryki bez papieru. Oferujemy również studia wykonalności dla nowych inicjatyw, pozwalając Ci zbadać innowacyjne rozwiązania dla Twojej firmy.

Inteligentna praca

W firmie Contec wierzymy w moc transformacji cyfrowej w celu usprawnienia operacji produkcyjnych. Dlatego oferujemy usługi integracji przepływu pracy, aby płynnie prowadzić operatorów przez ich codzienne zadania. Nasz system umożliwia cyfrowe przechowywanie wszystkich rejestracji, zapewniając solidne podstawy do późniejszej optymalizacji i ewentualnych inicjatyw AI. Opracowaliśmy te ramy w celu digitalizacji takich działań, aby nasze rozwiązania były dostosowane do Twoich unikalnych potrzeb.

Połączone fabryki

Integracja konkretnej warstwy produkcyjnej, za pomocą oprogramowania, upraszcza złożoność procesów. Uzyskujemy dzięki temu łatwiejszą obsługę, wymaganą elastyczność i wydajność na hali produkcyjnej.

Optymalizacja czasu realizacji produkcji i WIP (Work in Progress)

Nasze usługi mają na celu pomóc w usprawnieniu operacji produkcyjnych poprzez zapewnienie w pełni zdigitalizowanej platformy, która zwiększa produktywność i optymalizuje wydajność. Uwzględniamy Państwa istniejące aktywa produkcyjne i zapewniamy bezproblemową integrację z systemem MES. W pełni zgodne ze standardami ISA-95, nasze rozwiązanie MES-MOM oferuje szeroki zakres funkcjonalności, w tym analizę danych głównych, harmonogramowanie (APS), wydajność produkcji (OEE), integrację receptur i jakości oraz interfejs ERP.Naszym ostatecznym celem jest zapewnienie Państwa hali produkcyjnej przyjaznej dla użytkownika i elastycznej platformy operacyjnej, zapewniającej łatwą integrację i gwarancję jakości niezbędną do spełnienia specyficznych zastosowań produkcyjnych klienta.

Studium przypadku: Nowy standard dla całej linii pakującej

Klient borykał się z kilkoma problemami na trzech liniach pakujących. Czas przezbrojenia był dłuższy niż rzeczywisty czas trwania produkcji, przezbrojenia wymagały wielu ręcznych czynności i papierkowej roboty. Ponieważ klient coraz bardziej koncentrował się na redukcji zapasów i tworzeniu bardziej elastycznego łańcucha dostaw, liczba przezbrojeń miała wzrosnąć, co byłoby niewykonalne, gdyby nadal polegał na pracy papierowej i procesach ręcznych w zakresie kontroli jakości, zarządzania zapasami i przeprowadzania przezbrojeń. Ponadto, nie istniało standardowe rozwiązanie w zakresie opakowań. Nasze zespoły zajmujące się oprogramowaniem zadbały o to, aby dziś istniał standard dla całej linii pakującej i aby procesy robocze były w pełni zdigitalizowane. Wszystkie parametry receptury są konfigurowane cyfrowo, a informacje o koniecznych ręcznych ustawieniach maszyny są przesyłane do tabletów. Ręczne pobieranie próbek zostało zastąpione przepływomierzami rejestrującymi, kontrole jakości były wykonywane cyfrowo, a raporty generowane automatycznie. Ostatecznie udało nam się skrócić czas przezbrojenia z 25 do zaledwie 5 minut (wliczając w to wydanie produktu) poprzez wprowadzenie kilku przezbrojeń. Dzięki tym ulepszeniom nasz klient mógł potroić liczbę przezbrojeń i podwoić wydajność.