Begeleiding en integratie naar de digitale fabriek

In tijden van constante verandering blijft het belangrijk een goed productie basisplatform (MES-MOM layer) op te zetten om flexibel te ageren op marktwijzigingen. Contec begeleidt en integreert alle vereiste assets en werkprocessen samen met de klant. Dergelijk traject vereist een specifieke en pragmatische aanpak. De uiteindelijke doelstelling is de productievloer en (werk)processen zodanig te integreren dat zowel oude als nieuwe technologieën eenvoudig en correct gekoppeld kunnen worden. Op die manier zorg je voor maximaal rendement en efficiëntie. We begeleiden de klant bij zijn belangrijke technologische keuzes en integratie om zijn productie-assets optimaal te benutten.

Consultancy en advies

Het traject naar een volledig gedigitaliseerde fabriek vereist verschillende fases van concept tot gefaseerde integratie. Contec kan je begeleiden als onafhankelijk integrator startende van een haalbaarheidsstudie tot mogelijke uitvoering.

Advanced Manufacturing

Wij helpen u uw productieactiviteiten naar een hoger niveau te tillen door verschillende activiteiten te integreren, waaronder snelle omschakelingen met geavanceerd receptuurbeheer, optimalisering van de integratie via AGV's, cobots en robots, en integratie van vision-systemen. Wij zorgen voor een naadloze integratie van specifieke apparaten via industrieprotocollen, waardoor de productiviteit en efficiëntie worden verbeterd.

Sustainable factory

Wij zetten ons in om u te helpen een duurzame productie te bereiken door volledige digitalisering van uw productievereisten. Ons systeem legt de basis voor het optimaliseren en analyseren van uw duurzame behoeften, waaronder elektriciteits- en stoomverbruik, planningoptimalisatie en de overgang naar een papierloze fabriek. Wij bieden ook haalbaarheidsstudies voor nieuwe initiatieven, zodat u innovatieve oplossingen voor uw bedrijf kunt onderzoeken.

Smart working

Bij Contec geloven we in de kracht van digitale transformatie om uw productieactiviteiten te verbeteren. Daarom bieden we workflowintegratiediensten om operators naadloos door hun dagelijkse taken te leiden. Met ons systeem kunnen alle registraties digitaal worden opgeslagen, wat een solide basis vormt voor latere optimalisatie en mogelijke AI-initiatieven. Wij hebben dit kader ontwikkeld om dergelijke activiteiten te digitaliseren, zodat onze oplossingen zijn afgestemd op uw unieke behoeften.

Connected factories

Het integreren van de specifieke software productielaag vereenvoudigt de complexiteit van integratieprocessen op het ERP-niveau. Dit leidt tot eenvoud, vereiste flexibiliteit en slagkracht op de werkvloer.

Optimalisatie van productie doorlooptijden en WIP (Work in Progress)

Onze diensten zijn ontworpen om uw productieactiviteiten te helpen stroomlijnen door een volledig gedigitaliseerd platform te bieden dat de productiviteit verhoogt en de efficiëntie optimaliseert. Wij houden rekening met uw bestaande productiemiddelen en zorgen voor een naadloze integratie met het MES-systeem. Onze MES-MOM-oplossing, die volledig voldoet aan de ISA-95 normen, biedt een breed scala aan functionaliteiten, waaronder master data analyse, planning (APS), productie-efficiëntie (OEE), recept- en kwaliteitsintegratie en ERP-interfacing.Ons uiteindelijke doel is om uw productievloer te voorzien van een gebruiksvriendelijk en flexibel bedieningsplatform, dat u voorziet van een eenvoudige integratie en de nodige kwaliteitsborging om te voldoen aan klantspecifieke productietoepassingen.

Case study: standaard voor volledige verpakkingslijn

Een klant werd geconfronteerd met verschillende uitdagingen op drie verpakkingslijnen. De omsteltijd was hoger dan de werkelijke productie-looptijd, omschakelingen vereisten veel handmatige aanrakingen en papierwerk. Naarmate de klant zich meer ging richten op het verminderen van de voorraad en een responsievere bevoorradingsketen was het de bedoeling dat het aantal omschakelingen zou toenemen, wat onwerkbaar zou zijn als ze nog seeds zouden gebruik maken van papierwerk en manuele processen voor kwaliteitscontrole, voorraadbeheer en het uitvoeren van de omschakelingen. Bovendien was er geen standaard verpakkingsoplossing. Onze softwareteams hebben ervoor gezorgd dat er vandaag een standaard is voor de complete verpakkingslijn en dat de werkprocessen volledig zijn gedigitaliseerd. Alle receptparameters worden digitaal geconfigureerd en informatie over de noodzakelijke handmatige machine-instellingen wordt naar tablets verzonden. Handmatige monstername werd vervangen door historisering van flowmeters, QA-controles werden digitaal uitgevoerd en rapporten werden automatisch aangemaakt. Uiteindelijk slaagden we erin de omsteltijd te verkorten van 25 tot slechts 5 minuten (inclusief productvrijgave) door het introduceren van verschillende omschakelingen. Dankzij deze verbeteringen kon onze klant het aantal overschakelingen verdrievoudigen en zijn productiviteit verdubbelen.