Frederik, Junior E&I Engineer

“Mijn stage bij Contec op de E&I afdeling was de afsluiter van mijn studie Elektriciteit (TSO). Als stagiair had ik geen idee wat ik kon verwachten. Ik werd hartelijk onthaald waardoor ik me meteen op mijn gemak voelde. Tijdens mijn stage kreeg ik eenvoudige opdrachten en met vragen kon ik altijd terecht bij collega’s. Onder de collega’s kan er al eens gelachen worden waardoor er een aangename en gezellige sfeer heerst. Na mijn stage, zo’n 1,5 jaar geleden, heb ik mijn contract getekend bij Contec. Dankzij mijn stage was ik reeds voorbereid op het echte werk. Het werk is flexibel, leerrijk en gevarieerd. Zo heb ik tijdens een project beter leren werken met EPLAN en AutoCAD waardoor ik geleidelijk aan een vaste werkwijze begon te ontdekken.”

“Dankzij mijn stage was ik reeds voorbereid op het echte werk. Het werk is flexibel, leerrijk en gevarieerd.”

Frederik, Junior E&I Engineer

“To graduate in Electrical (TSO) I had to complete my internship at the E&I department from Contec. As an intern I had no idea what to expect. I immediately felt at ease due to the warm welcome. During my internship I had to complete simple assignments and I could always count on my colleagues for support. Amongst the colleagues, there was already some laughter, which created a pleasant atmosphere. After my internship, about 1.5 years ago, I signed my contract at Contec. Thanks to my internship I was already prepared for the real work. The work is flexible, instructive and varied. For example, during a project I learned to work better with EPLAN and AutoCAD, so I gradually began to discover a fixed working method.”

“Thanks to my internship I was already prepared for the real work. The work is flexible, instructive and varied.”