Jan, Functional Unit Manager Power

“Na mijn studies ben ik gestart bij Contec als Elektrisch Ingenieur. Ik begon met enkele projecten waarbij de elektrische installatie van een fabriek wordt uitgetekend in het programma Powertools. Deze software berekent de mogelijke kortsluitstromen en evalueert of alle onderdelen van de installatie geschikt en veilig zijn. Na het uitvoeren van een studie leggen we een actielijst voor aan de klant, die deze dan volgens een bepaalde prioriteit kan uitvoeren. Ik werk nu meer dan 9 jaar voor Contec en heb de kans gekregen om veel verschillende soorten projecten voor verschillende klanten te doen. Ik heb mij kunnen specialiseren in elektrische veiligheid, machineveiligheid, hoogspanning en E&I bedieningspanelen. De verscheidenheid aan projecten maakt de baan aantrekkelijk en uitdagend. Ik heb de afgelopen jaren veel geleerd bij Contec en ik kijk er naar uit om dat in de toekomst te blijven doen! "

“Ik heb de afgelopen jaren veel geleerd bij Contec en ik kijk er naar uit om dat in de toekomst te blijven doen!”

Jan, Functional Unit Manager Power

“After graduating I started working at Contec as Power Engineer. I started with some projects that entailed the design of industrial electrical installations in Powertools. With this software tool you can calculate the possible short circuit currents and evaluate if all parts of the installation are adequate and safe. After conducting a study we present our clients with an action list that they can execute according to their priorities. I work more than 9 years for Contec now and I had the opportunity to do a lot of different types of projects for different customers. I was able to specialise myself in electrical safety, machine safety, high voltage and E&I control panels. The variety of projects keep the job both attractive and challenging. I’ve learned a lot at Contec during the past years and I’m looking forward to continue to do so in the future!”

“I’ve learned a lot at Contec during the past years and I’m looking forward to continue to do so in the future!”