Koen, Department Manager MOM

"Werken bij Contec betekent voor mij werken in een warme, technische, ondersteunende en no-nonsense omgeving. Het heeft me de kans gegeven om zowel technische als leidinggevende ervaring op te doen en me te ontplooien als ingenieur. Het heeft me ook laten proeven van het multidisciplinaire aspect van de wereld van industriële automatisering en industrie 4.0 in zijn geheel en de manier waarop Contec hierin oplossingen kan aanreiken. Bovendien dragen de internationale mindset en projecten ertoe bij om de wereld vanuit een ander perspectief te bekijken en culturen te leren kennen. De projecten waar ik bij betrokken ben op de MOM-afdeling gaan van assessments tot gefaseerde roll-out projecten in meerdere sites van dezelfde klant en continue verbeteringsprojecten. Naast de verschillende aspecten van de projecten zelf, kan ik ook samenwerken met ons R&D-team om specifieke functionaliteiten te gebruiken voor de in-house MOM-oplossing (CPMS) die we geleidelijk aan aan het bouwen zijn."

"Werken bij Contec betekent voor mij werken in een warme, technische, ondersteunende en no-nonsense omgeving."

Koen, Department Manager MOM

“To me, working for Contec means to work in a warm, techy, supportive, and no-nonsense atmosphere. It has allowed me to gain both technical and managerial experience and to thrive as an engineer. It has also given me a taste of the multidisciplinary aspect of the world of industrial automation and industry 4.0 as a whole and the way Contec can provide solutions in it. Furthermore, the international mindset and projects contribute to fulfilling my appetite to see the world from a different perspective and to learn about cultures. The projects I’m involved in at the MOM department range from assessments to phased roll-out projects in multiple sites of the same customer and continuous improvement projects. Apart from the different aspects of the projects themselves, I’m also able to work with our R&D team to leverage specific functionalities for the in-house MOM solution (CPMS) we’re gradually building.”

"To me, working for Contec means to work in a warm, techy, supportive, and no-nonsense atmosphere."