Sofie, HR Officer

“Ook al heb ik niet het ‘juiste’ diploma, bij Contec kreeg ik toch de kans om mezelf te bewijzen en werd die inzet ook opgemerkt. Ik kreeg een project waar ik mijn tanden in kon zetten en meteen ook het bedrijf beter door leerde kennen. Op die manier kon en kan ik groeien in de zaken die me liggen. De afwisseling tussen taken die het hele jaar lopen en allerhande projecten tussendoor maakt werken bij Contec heel verfrissend. Vanaf de start voel je de leuke, avontuurlijke vibe die hier bij Contec hangt. In selectiegesprekken is dat ‘Contec profiel’ - naast de technische kant natuurlijk - ook wel echt doorslaggevend voor ons. In elke Contec’er zit dat avontuurlijke, zowel op het vlak van uitdagende projecten als letterlijk over de grenzen heen werken. De collega’s in de andere entiteiten zijn part of the family, de Contec Group werkt als 1 groot geheel, 1 groot team. Daarbij komt dan het coöperatieve gegeven, wat maakt dat heel wat van de medewerkers ook partner van het bedrijf zijn. We werken deels voor onszelf en op de jaarlijkse Algemene Vergadering wordt er uitgebreid teruggekoppeld én vooruitgekeken. Om er nadien gezellig op te klinken (danku Feestcomité!)”

"Ook al heb ik niet het ‘juiste’ diploma, bij Contec kreeg ik toch de kans om mezelf te bewijzen en werd die inzet ook opgemerkt."

Sofie, HR Officer

"Even though I don't have the 'right' diploma, at Contec I still got the chance to prove myself and that commitment was noticed. I got a challenging project to expand my capabilities and it helped to learn more about the company. That way I could and can grow in the things that matter to me. The variation between tasks that run throughout the year and all kinds of projects in between makes working at Contec very refreshing. From the start you can feel the fun, adventurous vibe that hangs here at Contec. In selection interviews that 'Contec profile' - in addition to the technical side, of course - is also decisive for us. In every Contec’er there's that adventurous, both in terms of challenging projects and literally working across borders. The colleagues in the other entities are part of the family, the Contec Group is one large team. Added to that is the co-operative, which means that a lot of the employees are also partners of the company. We work partly for ourselves and at the annual General Meeting there is extensive feedback and anticipation. Afterwards there is a pleasant drink (thank you Party comity!)".

"Even though I don't have the 'right' diploma, at Contec I still got the chance to prove myself and that commitment was noticed."