Integratie tankputten

Het doel van het investeringsproject van onze klant was tweeledig. Enerzijds de vervanging van het besturingssysteem van de bestaande kade en de uitbreiding van de functionaliteit. Anderzijds de installatie van drie extra tankputten. De grootste uitdaging was fase 1, omdat het de migratie van 10 000 in- en uitgangen (I/O’s) in een zeer beperkte tijdsperiode met zich meebracht. We hadden slechts 3 maanden om alles voor te bereiden, we checkten alle I / O’s in drie dagen en we realiseerden een volledige ombouw in slechts 12 uur. Om een maximale beschikbaarheid te garanderen, stonden we gedurende 72 uur na de omschakeling non-stop standby op de site. Fase 2 van het project betekende twee weken lang I / O-testen per nieuwe tankput, zonder de lopende productieprocessen te hinderen. De integratie van de nieuwe tankputten in de bestaande installatie duurde 1 uur per put. Kortom: efficiënt teamwerk op zijn best.