Standaard voor volledige verpakkingslijn

Een klant werd geconfronteerd met verschillende uitdagingen op drie verpakkingslijnen. De omsteltijd was hoger dan de werkelijke productie-looptijd, omschakelingen vereisten veel handmatige aanrakingen en papierwerk. Naarmate de klant zich meer ging richten op het verminderen van de voorraad en een responsievere bevoorradingsketen was het de bedoeling dat het aantal omschakelingen zou toenemen, wat onwerkbaar zou zijn als ze nog seeds zouden gebruik maken van papierwerk en manuele processen voor kwaliteitscontrole, voorraadbeheer en het uitvoeren van de omschakelingen. Bovendien was er geen standaard verpakkingsoplossing. Onze softwareteams hebben ervoor gezorgd dat er vandaag een standaard is voor de complete verpakkingslijn en dat de werkprocessen volledig zijn gedigitaliseerd.
 
Alle receptparameters worden digitaal geconfigureerd en informatie over de noodzakelijke handmatige machine-instellingen wordt naar tablets verzonden. Handmatige monstername werd vervangen door historisering van flowmeters, QA-controles werden digitaal uitgevoerd en rapporten werden automatisch aangemaakt. Uiteindelijk slaagden we erin de omsteltijd te verkorten van 25 tot slechts 5 minuten (inclusief productvrijgave) door het introduceren van verschillende omschakelingen. Dankzij deze verbeteringen kon onze klant het aantal overschakelingen verdrievoudigen en zijn productiviteit verdubbelen.